VANDAN

Daniel Olszowy
Home Page

o mnie

genealogia

góry moje góry

linki

ostatnie zmiany

księga gości


Napisz do mnie


GG: 2359231
aktualny status:

Gazeta Gorzowska nr 9(1143)         28.02.2002r.

ZAPOMNIANY TRAKTAT BUKOWIECKIEGO Z BUKOWCA

Strona tytułowa "Krótkiej rozprawy..."
DARIUSZ ALEKSANDER RYMAR

W trakcie zbierania materiałów do pracy o rodzinie Bukowieckich, natrafiłem na zaskakujący ślad. Otóż w bibliografii K.Estreichera znajduje się nota bibliograficzna pracy o tytule: De liberalitate et avaritia brevis dissertatio auctore Ioanne Bukowiecki a Bukowiec [Krótka rozprawa o hojności i skąpstwie napisana przez Jana Bukowieckiego z Bukowca], Cracoviae, in Officina Typographica Francisci Caesarij, Anno Domini,1627 (formatu A4, kart 12). Po sprawdzeniu w bibliotecznych katalogach okazało się, iż w polskich zbiorach znajdują się jedynie dwa egzemplarze tego unikatowego i zupełnie zapomnianego siedemnastowiecznego traktatu: jeden w zbiorach Biblioteki Ossolińskich we Wrocławiu, drugi w Bibliotece Kórnickiej w Poznaniu. Najbardziej intrygującą sprawą było to czy można jej autora = Jana Bukowieckiego z Bukowca wiązać z interesującą mnie rodziną Bukowieckich herbu Drogosław wywodzącą się z Bukowca koło Międzyrzecza. Jednoznacznych dowodów przemawiających za tym nie udało się i pewnie nigdy nie uda się zdobyć, jednakże jest szereg przesłanek potwierdzających taką hipotezę.

W łatach 20. XVII wieku wśród interesującej nas rodziny Bukowieckich był tylko jeden przedstawiciel o imieniu Jan, syn Jana i Anny z Wilkowa Ossowskiej herbu Abszac. Wprawdzie żył w tym czasie także Jan Bukowiecki (syn Abrahama i Barbary Powodowskiej), dziedzic Brodów Wielkich, urodzony około roku 1570, jednak zmarł on pomiędzy latami 1623-1626, tj. przed ukazaniem się traktatu i stąd też należy go wykluczyć jako potencjalnego autora rozprawy.

1 2 3 4 5 6 7 8