VANDAN

Daniel Olszowy
Home Page

o mnie

genealogia

góry moje góry

linki

ostatnie zmiany

księga gości


Napisz do mnie


GG: 2359231
aktualny status:

Gazeta Gorzowska nr 9(1143)         28.02.2002r.

ZAPOMNIANY TRAKTAT BUKOWIECKIEGO Z BUKOWCA

DARIUSZ ALEKSANDER RYMAR
1 2 3 4 5 6 7 8

Z woli Bukowieckich kościół chyciński przeszedł w ręce ewangelików. Stało się to za sprawą wspomnianego już Mikołaja lub jego brata Abrahama (zm. ok. 1589). Przez następne stulecia rodzina należała do zboru kalwińskiego i dopiero w połowie XIX w. Julian Bukowiecki (1833-1896) dokonał konwersji na katolicyzm. 0 autorze Krótkiej rozprawy... nie wiemy zbyt wiele. Wiadomo, iż jego rodzicami byli Jan (zm. ok.1605 r.) i jego druga żona Anna z Wilkowa Ossowska herbu Abszac (zm. w 1628 r.). Urodził się najprawdopodobniej około roku 1597, gdyż rok wcześniej doszło do ślubu pomiędzy jego rodzicami. Po raz pierwszy dowiadujemy się o Janie w roku 1609, kiedy jeszcze jako małoletni występuje wspólnie z braćmi jako spadkobierca stryjecznego dziada Abrahama. W tym samym roku otrzymał od Łukasza Kuranowskiego cesję rezygnacji Nietąszkowa i pustek Unina (obecnie w gminie Śmigiel). W roku 1611 występował jako zastawny posesor Nietąszkowa. W roku 1612 nabył od Samuela Gnińskiego (później podwojewodzi poznański) za 5 tys. zł części folwarku w Gninie zwanego "Bielawy" (obecnie gmina Rakoniewice), które jednak w roku l624 odsprzedał temuż Gnińskiemu. W roku następnym (1613) widzimy Jana Bukowieckiego w czasie zawierania transakcji nabycia w drodze zastawu, prowadzonej, z Janem z Bnina Opalińskim, kasztelanicem rogozińskim, późniejszym wojewodą poznańskim. Za wsie Porażyn, Jastrzębniki i Michorzewo Suche (dwie pierwsze obecnie na terenie gminy Opalenica, a trzecia na terenie gm. Kuślin) zapłacił 8 tys. Złotych polskich. W roku 1620 za 6 tys. zł. polskich w podobny sposób nabył od Wojciecha (czasem występującego jako Olbracht) Baranowskiego - starosty kcyńskiego i kasztelana kamieńskiego - Łubowo, Pierwoszewo i część Pożarowa (obecnie na terenie gm. Wronki) były to wsie pochodzące z zapisu dla żony Baranowskiego - Jadwigi Bukowieckiej.

W roku 1628 Jan Bukowiecki dokonał wraz z bratem podziału rodzinnego majątku - Janowi przypadła Chycina, a młodszy brat Stanisław otrzymał Goruńsko (trzeci z braci - Mikołaj zmarł ok.1621 r.). Najprawdopodobniej w roku 1633 Jan Bukowiecki poślubił Dorotę Gorzeńską herbu Nałęcz (wdowę po Jakubie Kąsinowskim), gdyż w roku tym oprawił jej posag 8 tys. zł na połowie swych dóbr w Chycinie. W roku 1640 spisał z żoną wzajemne dożywocie. W roku 1643 występuje ona już jako wdowa, co oznacza iż Jan zmarł gdzieś w okresie 1644-16431.


1 Dorota Gorzeńska zmarła po 1669 r. Dzieci Jana i Doroty Gorzeńskiej to: Wacław(1639-1677), Zofia, żona Piotra Zaleskiego, a następnie Kazimierza Radomickiego - kasztelana kaliskiego i Helena, żona Bogusława Kurnatowskiego.

1 2 3 4 5 6 7 8