VANDAN

Daniel Olszowy
Home Page

o mnie

genealogia

góry moje góry

linki

ostatnie zmiany

księga gości


Napisz do mnie


GG: 2359231
aktualny status:

Nasza Gazeta nr 21 (510) / 2001 i nr 31 (520) / 2001

WYKAZ SZLACHTY POWIATU LIDZKIEGO

CZESŁAW MALEWSKI
Wstęp A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek odm. są odmianą herbu podstawowego.Ż

Żaba h. Kościesza
Żebrowski h. Jasieńczyk
Żejmo h. Nowina
Żejmo h. Sas
Żelazowski
Żelichowski
Ż(e)omojtel h. Junosza
Żochowski h. Brodzic
Żołkowski h. Dołęga
Żorawski h. Trzaska
Żoromski h. Korab
Żoromski h. Pobóg
Żubrawski h. Ślepowron
Żudycki h. Lubicz
Żukowski h. Gryf
Żyhorowicz h. Półkozic
Żyliński h. Janina
Żyzniewski h. Białynia

Spis szlachty powiatu lidzkiego wykonany został na podstawie metryk kościelnych XIX wieku z 23 parafii, które są wiarygodnymi dowodami pochodzenia szlacheckiego wyżej wymienionych rodzin.

Nazwa herbu podana na podstawie dokumentów Heroldii Wileńskiej różnych lat. Wymieniłem nie wszystkie z powodu braku wielu dokumentów w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy.