VANDAN

Daniel Olszowy
Home Page

o mnie

genealogia

góry moje góry

linki

ostatnie zmiany

księga gości


Napisz do mnie


GG: 2359231
aktualny status:

Nasza Gazeta nr 21 (510) / 2001 i nr 31 (520) / 2001

WYKAZ SZLACHTY POWIATU LIDZKIEGO

CZESŁAW MALEWSKI
Wstęp A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek odm. są odmianą herbu podstawowego.C

Cedroński h. Odrowąż
Cerpicki h. Ossorya
Cerpiński
Chludziński h. Charyton
Chmielewski h. Wieniawa
Chmielowski h. Jastrzębiec
Chreptowicz h. Odrowąż
Chrul h. Prawdzic
Chudoli h. Ślepowron
Chrzanowski h. Nowina
Chrzczonowicz h. Szeliga
Ciechanowicz h. Nałęcz
Ciechanowski h. Dąbrowa
Ciemochowski
Ciszewski
Cybowicz
Cydzik h. Grzymała
Cydzik h. Prawdzic
Cyronko
Cytowicz h. Prus I
Czapla h. własny
Czapliński h. Grogosław
Czarnocki h. Lis
Czechowicz
Czeczott h. Prawdzic
Czepik h. Korab
Czerkies
Czernicki
Czerwiński
Czyrski h. Prus III
Czywil h. Nieczuja
Czyż h. Godziemba

D

Dalecki h. Junosza
Daney(j)ko h. Sas
Danilecki h. Połukozicz
Daszkiewicz h. Leliwa
Dawidowicz
Dłuski h. Nałęcz
Dmitrowicz h. Nieczuja
Doboszyński
Dobrowolski h. Trzy gwiazdy
Doda
Dogiel h. Działosza
Dogiel h. Trzy trąby
Dombrowski
Domejko h. Dołęga
Dorniak h. Półkozicz
Dowejko h. Prus II
Dowgiałło h. Zadora
Dowgird h. Bawola Głowa inaczej Pomian
Downarowicz h. Przyjaciel
Drobiakiewicz h. Drobysz
Drozdowski h. Jelita
Drużyłowski
Dubrawski
Dudziński
Dulski
Dziakiewicz h. Wczele
Dziakowicz h. Szachownica
Dziczkaniec h. Ślepowron
Dzierżyc h. Lubicz
Dzieżyc h. Lubicz
Dzimitrowicz h. Nieczuja
Dzimitrowicz h. Trąby

Spis szlachty powiatu lidzkiego wykonany został na podstawie metryk kościelnych XIX wieku z 23 parafii, które są wiarygodnymi dowodami pochodzenia szlacheckiego wyżej wymienionych rodzin.

Nazwa herbu podana na podstawie dokumentów Heroldii Wileńskiej różnych lat. Wymieniłem nie wszystkie z powodu braku wielu dokumentów w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy.