VANDAN

Daniel Olszowy
Home Page

o mnie

genealogia

góry moje góry

linki

ostatnie zmiany

księga gości


Napisz do mnie


GG: 2359231
aktualny status:

Nasza Gazeta nr 21 (510) / 2001 i nr 31 (520) / 2001

WYKAZ SZLACHTY POWIATU LIDZKIEGO

CZESŁAW MALEWSKI
Wstęp A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek odm. są odmianą herbu podstawowego.G

Gabich
Gabriałowicz h. Dołęga
Gadomski h. Ślepowron
Gajdamowicz h. Pomian
Gajewski h. Ostoja
Ganiewicz h. Dęboróg
Garasimowicz h. Gozdawa
Gawerski h. Rawicz
Gembicki
Giec h. Gosthaw
Gierwielaniec h. Nowina
Giesztowt h. Giejsz
Giezgołd
Gieżgowt
Gilewicz h. Nowina
Ginejko
Ginet h. Zaremba
Ginc h. Abdank
Giryń
Glinski
Głuszyński h. Łabędź
Godlewski h. Gozdawa
Godzikowski
Gojżewski h. Łabędź
Golimont
Golimont h. Ślepowron
Golkowski
Gorski h. Nałęcz
Goszmont
Grabowski h. Oksza
Grabski h. Pomian
Gradowski h. Półkozic
Grewin
Grobicki h. Trąby
Grosmani
Grudziński
Gruhnfeld h. Dąbrowa
Grużewski h. Lubicz
Gryfin
Grzymała h. własny
Gubarewicz h. Radwan
Gurski h. Nałęcz
Gurski h. Rawicz
Gurynowicz
Gustowicz
Gutowski
Gzowski h. Junosza

H

Harasimowicz h. Wieniawa
Harbutowicz
Henszel
Herman h. Jastrzębiec
Hess
Hofman h. Grzymała
Holeniewski
Hołub h. Syrokomla
Horbaczewski
Hr(e)yhorowicz h. Lubicz
Hryncewicz h. Iłgowski
Hryncewicz h. Przegonia
Hryszan h. Nowina
Houwald h. własnego
Ho(a)ncewicz h. Dęboróg
Honckiewicz h. Dęboróg
Hubare(o)wicz
Hulewicz

Spis szlachty powiatu lidzkiego wykonany został na podstawie metryk kościelnych XIX wieku z 23 parafii, które są wiarygodnymi dowodami pochodzenia szlacheckiego wyżej wymienionych rodzin.

Nazwa herbu podana na podstawie dokumentów Heroldii Wileńskiej różnych lat. Wymieniłem nie wszystkie z powodu braku wielu dokumentów w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy.